HTML5 Icon

Lantern Party

Lanterns decorate the Atlanta Beltline trail on the annual Beltline lantern parade in Atlanta, Georgia, USA. Taken: Fall 2016.